Моля, преди да използвате онлайн магазин https://hair-by-anne.com/, се запознайте с нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ, тъй като те представляват договор между нас, като Електронен магазин и Вас, като Потребител.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МАЗАРА 7“ ЕООД, наричано по-долу “Търговец”, „Hair by Anne“ или „МАЗАРА 7″ ЕООД“ от една страна, и Потребителите на интернет страници, намиращи се на домейн https://hair-by-anne.com/ – (наричани по-долу „Потребители“), от друга.

„МАЗАРА 7“ ЕООД е еднолично дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207362464, със седалище и адрес на управление:гр. София, р-н Студентски,ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. 5, ет. 6 с имейл адрес shop@hair-by-anne.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате търговските услуги, предлагани от сайта https://hair-by-anne.com/ (наричани за краткост Услуги). С посещението на https://hair-by-anne.com/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „МАЗАРА 7“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „МАЗАРА 7“ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „МАЗАРА 7“ ЕООД.

Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.

Контакти и индентификационна информация

 1. „МАЗАРА 7“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 207362464, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски,ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. 5, ет. 6
 2. Адрес за упражняване на дейността:  гр. София, р-н Студентски,ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. 5, ет. 6 имейл адрес: shop@hair-by-anne.com
 3. Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща и чрез формата за запитване в раздел „Контакти“ в рамките на работното време: от 10.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.
 4. Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика гр. София, р-н Студентски,ж.к. Младост 1, бл. 94, вх. 5, ет. 6, се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

Предоставяне на информация и регистрация на потребител в сайта

 1. Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат свободно и без регистрация.
 2. Регистрацията на потребител става чрез попълване на формуляр за регистрация.
 3. При регистрация или поръчка без регистрация, потребителят приема задължението да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация.
 4. Отговорността за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка не пада върху „МАЗАРА 7“ ЕООД, а върху Потребителя, предоставил информацията.
 5. „МАЗАРА 7“ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, причинени от неактуални данни. Потребителят е отговорен за разходите за повторното изпращане на Стоките.
 6. При регистрацията си, Потребителят трябва да посочи електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своя e-mail и парола, както и за действия, извършени от трети лица с тях.
 7. Ако Потребителят има съмнения за неправомерен или неоторизиран достъп до неговия e-mail и/или парола, или ако те са били откраднати или изгубени, трябва да уведоми „МАЗАРА 7“ ЕООД веднага на e-mail адрес shop@hair-by-anne.com.
 8. С извършването на регистрация и създаването на Потребителски профил, както и при попълване на данни при поръчка, Потребителят изрично се съгласява, че личните данни, които е предоставил и е променил и/или допълнил по-късно, могат да бъдат използвани и съхранявани от „МАЗАРА 7“ ЕООД за целите, посочени в Общите условия.
 1. След успешна регистрация, Потребителят ще получи e-mail от „МАЗАРА 7“ ЕООД, потвърждаващ извършената регистрация.

Процес на покупка на стоки от магазина Hair by Anne.

 1. „МАЗАРА 7“ ЕООД предоставя на потребителите стоки срещу заплащане и на разстояние чрез сайта и електронния магазин след изрично изявление от страна на потребителя.
 2. Потребителят заплаща цената на стоките и цената на доставката съгласно условията и сроковете, описани в Общите условия и всички техни изменения, които са обявени на Сайта.
 3. Потребителят изрично декларира, че е осведомен за факта, че всяка поръчка, направена чрез Електронния магазин и Сайта, се счита за задължение за плащане от негова страна.
 4. „МАЗАРА 7“ ЕООД запазва правото да прави едностранни промени в стоките на Електронния магазин, както и в техните параметри и характеристики.
 5. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право едностранно да променя всички условия за доставка на стоките и каквато и да било друга информация, свързана с тях и публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

Поръчка на стоки от магазина Hair by Anne.

 1. Поръчката на стоки може да се извършва както от потребител с регистриран профил в сайта, така и от потребител без регистрация.
 2. Електронният магазин https://hair-by-anne.com/, приема поръчки 24 часа в денонощието, без почивен ден.
 3. Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на „МАЗАРА 7“ ЕООД от 10.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък. Поръчка, постъпила след 14.00 часа, се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.
 4. При извършване на поръчка, потребителят избира вида на стоките, размера, цвета и количеството им, в съответствие с предложените възможности на сайта на Търговеца.
 5. Потребителят има възможността да преглежда и променя поръчката си до нейното потвърждение от негова страна.
 6. При финализиране и потвърждение на поръчката, потребителят се задължава да заплати цената на стоката и цената на доставката, като отново декларира, че е осведомен, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 7. След обработване на поръчката, системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на поръчката в системата на „МАЗАРА 7“ ЕООД.
 8. За всяка стока е предоставена информация относно цената на стоката, основните характеристики и допълнителна информация.
 9. „МАЗАРА 7“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики, както и за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, поради специфики на мониторите, дисплейте и устройствата.
 10. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание, и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 11. Възможно е част от информацията за стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи потребителите ще бъдат уведомени преди доставката, след като извършат поръчка.
 12. Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което „МАЗАРА 7“ ЕООД уведомява потребителя по подходящ начин.
 13. Потребителите се съгласяват, че е възможно определени стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай „МАЗАРА 7“ ЕООД няма възможност да изпълни поръчката, защото не разполага с налична стока, „МАЗАРА 7“ ЕООД уведомява потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на поръчката. Когато поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи „МАЗАРА 7“ ЕООД възстановява на потребителя в пълен размер заплатените суми за закупуване на стоките, ако същите са били предплатени.
 14. „МАЗАРА 7“ ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон(обаждане или кратък СМС) или електронна поща, за извършената поръчка. В случай, че потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на поръчката без допълнително уведомление на потребителя.

Право на отказ от поръчка(договор)

 1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.
 2. Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Условия на връщане на поръчка

 1. Потребителят следва предварително да уведоми „МАЗАРА 7“ ЕООД с недвусмислено заявление на имейл shop@hair-by-anne.com, че се отказва от договора за продажба от разстояние.

 2. Във формуляра за отказ потребителят следва да посочи имената си, административен и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му стоки, както и да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми.
 3. Оригиналната опаковка на Стоката, която е поставена от производителя, трябва да бъде запазена без нарушения, увреждания или унищожения.
 4. Всички върнати стоки трябва да бъдат в същото състояние, както при доставката, и да са придружени с оригиналната гаранция, ако е била издадена от производител/дистрибутор, както и всички документи, с които са били доставени.
 5. „МАЗАРА 7“ ЕООД няма да приема Стоки, които са били поправяни или повредени, стоки с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари; дрехи, кожи и текстил, които са носени и употребявани, с петна или скъсани, изпрани или преминали химическо чистене.
 6. „МАЗАРА 7“ ЕООД няма да приема Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени.
 7. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, ваучер или друг вид допълнителен артикул той също следва да бъде върнат на „МАЗАРА 7“ ЕООД;
 8. Ако Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и има намерение да върне два или повече броя от тях, е позволено да отвори само една от тези стоки, докато останалите трябва да бъдат върнати със запечатана опаковка.
 9. Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: гр. Лом офис Еконт – Площада
 10. Ако посочените условия не са изпълнени, „МАЗАРА 7“ ЕООД запазва правото си да откаже приемането на върнатата стока и, съответно, да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
 11. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и услуги, които попадат в обхвата на чл. 57 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 12. Всички транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на „МАЗАРА 7“ ЕООД са изцяло за сметка на Потребителя.
 13. До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на „МАЗАРА 7“ ЕООД, рискът от случайна загуба или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
 14. В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, „МАЗАРА 7“ ЕООД се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от „МАЗАРА 7“ ЕООД.
 15. Потребителят се съгласява, че цената на стоката и цената на доставката ще бъдат възстановени чрез банков път в законоустановения 14-дневен срок. Независимо от това с какво е било заплатено наличната поръчка, „МАЗАРА 7“ ЕООД ще извърши възстановяването по банков път, без да се налагат допълнителни разходи за Потребителя.
 16. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до момента на получаване на върнатите стоки или до представянето на доказателства за изпращането им обратно, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи по-рано.
 17. Потребителят трябва да върне стоките на „МАЗАРА 7“ ЕООД или да ги изпрати обратно без ненужно забавяне и не по-късно от 14 дни, започващи от датата, в която е уведомил „МАЗАРА 7“ ЕООД за своя отказ от договора за отдалечена продажба. Срокът се счита за изпълнен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на „МАЗАРА 7“ ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Законова гаранция

 1. Съгласно Закона за защита на потребителите, стоките, предоставяни чрез https://hair-by-anne.com/, са обект на законова гаранция за съответствие с договора за продажба.
 2. „МАЗАРА 7“ ЕООД е задължено да поеме отговорност за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставката на стоките и се прояви до 2 (две) години след тяхната доставка, дори и ако „МАЗАРА 7“ ЕООД не е било осведомено за несъответствието. Това е изразът на законовата гаранция.

Рекламация

 1. При получаване на доставката, Потребителят и/или упълномощено от него лице следва да извърши внимателен преглед на стоките.
 2. Ако при прегледа на стоките се установят явни недостатъци, несъответствия или липса на аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят трябва да уведоми „МАЗАРА 7“ ЕООД незабавно в деня на доставката чрез електронна поща на адрес shop@hair-by-anne.com и да посочи номера на поръчката.
 3. Ако Потребителят не уведоми „МАЗАРА 7“ ЕООД незабавно в деня на доставката за явни недостатъци, липсата на аксесоари, принадлежности и/или документи, Стоката се счита за одобрена, и той губи правото да претендира по-късно, че стоката му е била доставена с такива недостатъци или липси.
 4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което може да се предяви до 2 (две) години след доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 5. Потребителят следва да уведоми „МАЗАРА 7“ ЕООД на email shop@hair-by-anne.com за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:
  • товарителница;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 6. „МАЗАРА 7“ ЕООД гарантира да коригира стоката, която не отговаря на договора за продажба, в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 7. „МАЗАРА 7“ ЕООД ще приведе Стоката в съответствие с договора за продажба безплатно за Потребителя. Той няма да бъде обременен с разходи за експедиция на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ..
 8. Потребителят няма право да изисква възстановяване на заплатената сума или намаление на цената на стоката, когато „МАЗАРА 7“ ЕООД се съгласи да замени потребителската стока с нова или да я поправи в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

Разрешаване на спор между Потребител и Търговец

 1. В случай на възникнали спорове между Търговец и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство, взаимни компромиси и добър тон.
 2. Потребителите имат възможност да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейския съюз за разрешаване на потребителски спорове.
 3. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин „МАЗАРА 7“ ЕООД. Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора сайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Авторски права и интелектуална собственост

 1. „МАЗАРА 7“ ЕООД притежава изключителните права върху Сайта, и забранява копирането, разпространението, модификацията и съхранението на неговото съдържание в цялост или на части, в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на „МАЗАРА 7“ ЕООД.
 2. „МАЗАРА 7“ ЕООД притежава всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, както и техният подбор и подредба. Всички тези материали са защитени и са собственост на „МАЗАРА 7“ ЕООД, или компанията притежава съответния лиценз или разрешително за тяхната употреба.
 3. Потребителите нямат право да копират, публично разпространяват, показват или раздават снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта, от свое име. Въпреки това, потребителите имат право да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта, в социалните мрежи, с условие да ясно обозначат „МАЗАРА 7“ ЕООД като автор на тези материали.
 4. „МАЗАРА 7“ ЕООД запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, ако съществува опит за нарушаване на правата му на интелектуална собственост.

Право на промяна и актуализация

 1. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. Потребителите носят отговорност за запознаване с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия и „МАЗАРА 7“ ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителите не са ги прегледали.
 2. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, включително техните параметри и характеристики.
 3. „МАЗАРА 7“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя всички условия за доставка на стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление към потребителя. „МАЗАРА 7“ ЕООД не носи отговорност, ако потребителите не са запознати с последващите промени, публикувани на Сайта.
 4. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право да променя цените на Стоките едностранно по всяко време, без предварително уведомление към потребителите. Съгласно условията на сайта, потребителят се задължава да заплати цената, която е била посочена на момента на извършването на поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.
 5. „МАЗАРА 7“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, включително техните описания. Потребителите се считат за информирани от датата на публикуване за всички посочени промени.
 6. „МАЗАРА 7“ ЕООД избира куриерите/превозвачите, които извършват доставките на стоките. Търговецът има право да променя избраните куриери/превозвачи по всяко време, без да е задължен да информира предварително Потребителя.